پرسشهای شما درباره طرح تمرینات نوروزی کارسنج

 

 

سوال: سوالات تکلیف نوروزی کارسنج از نوع تستی است یا تشریحی؟
پاسخ: با توجه به نوع کار و تاکید کارسنج به پیگیری و تصحیح پاسخنامه دانش آموزان و همچنین به جهت آنکه دفترچه هر دانش آموز با سایرین(حتی با دانش آموزان سایر مدارس) تفاوت دارد ، لازم است که سوالات دفترچه از نوع چهارگزینه ای باشد تا امکان تصحیح سریع آن توسط سیستم وجود داشته باشد.

سوال: برخی خانواده ها در ایام نوروز به محل هایی مسافرت می کنند که دسترسی به اینترنت وجود ندارد یا بسیار سخت است ، نحوه ی دریافت پاسخنامه از این دانش آموزان چگونه خواهد بود؟
پاسخ: کارسنج برای رفع این مشکل ، ”سامانه دریافت پاسخنامه از طریق پیامک“ را راه اندازی نموده است که دانش آموزان از هر نقطه ای می توانند پاسخنامه خود را طبق دستورالعملی که در دفترچه درج گردیده به مرکز کارسنج ارسال نمایند. ضمنا در تعیین عملکرد دانش آموز ، ارسال پاسخنامه با SMS هیچ تفاوتی با ثبت پاسخنامه در سایت نخواهد داشت.

سوال:”سطح عمومی دانش آموزان“ در مدارس مختلف با هم متفاوت است ، کارسنج چگونه این تفاوت ها را در طراحی دفترچه در نظر می گیرد؟
مدارس در این پروژه به طور کلی به 5 سطح تقسیم می گردند که نحوه و ترکیب سوالات برای هر سطح با سطوح دیگر متفاوت است. به طور مثال سطح سوالات برای یک دانش آموز ”متوسط“ در مدرسه سطح1 به مراتب از سطح سوالات دانش آموز ”متوسط“ در مدرسه سطح 3 دشوار تر است. به عبارتی وضعیت هر دانش آموز فقط با دانش آموزان همان مدرسه قیاس می شود. تعیین ”سطح مدرسه“ با نظر مشاور انجام می گیرد.

سوال: تعیین وزن هر درس و حدود تعداد سوالات دفترچه که در مرحله اول زمانبندی اجرای پروژه عنوان گردیده ، چه کاربردی دارد؟
مشاور پایه بر اساس میزان مطالعه روزانه که در ایام نوروز برای هر دانش آموز در نظر می گیرد ، تعداد تقریبی سوالات دفترچه را تعیین می نماید که البته در صفحه مشاور ، راهنمایی هایی در این زمینه وجود دارد. این تعداد سوال برای یک دانش آموزِ با وضعیت ”متوسط“ تعریف می شود. در مرحله بعد با توجه به وزن تعیین شده برای درس ، این تعداد سوال، بین درس های انتخابی توزیع خواهد شد. همچنین با در نظرگرفتن وضعیت هر دانش آموز ممکن است تعداد سوالات هر درس برای هر نفر کمتر یا بیشتر از این میزان گردد.

 
 
جهت دریافت اطلاعات کاملتر درباره خدمات کارسنج به وبلاگ رسمی موسسه مراجعه فرمایید

وبلاگ رسمی کارسنج