زمانبندی اجرای پروژه تمرینات نوروزی

پروژه تمرینات نوروزی کارسنج در چهار مرحله انجام خواهد شد.
این مراحل به ترتیب زیر است

 

 


مرحله اول: دریافت اطلاعات مورد نیاز از مدارس
در این مرحله اطلاعات زیر از سوی مشاور مدرسه در اختیار کارسنج قرار می گیرد:
*1-مشخصات فردی دانش آموزان
2- انتخاب درس های تکلیف
3- تعیین وزن دروس انتخابی: این وزن در زمان توزیع سوالات بین درسهای مختلف مورد استفاده قرار می گیرد.
3- تعیین مباحث تدریس شده در هر درس
*4- تعیین وضعیت هر فرد در هر درس
5- تعیین حدود تعداد سوالات دفترچه: مشاور مدرسه ، در این مرحله تعداد کل سوالات دفترچه را به صورت حدودی برای دانش آموز متوسط تعیین می نماید.
* موارد ستاره دار ویژه مدارسی است که در حال حاضر عضو کارسنج نیستند.

جهت مشاهده مراحل انجام تنظیمات تکلیف نوروزی بر روی تصویر کلیک کنید

مرحله دوم:آماده سازی ، چاپ و توزیع دفترچه ها در مدارس
در این مرحله ، موسسه بر اساس اطلاعاتی که در مرحله اول از مدارس دریافت نموده و با استفاده از الگوریتمهای خاص ، سوالات اختصاصی هر دانش آموز را تولید نموده و سپس چاپ می کند. مشخصات فردی هر دانش آموز به همراه نام کاربری ، رمز عبور و شماره سریال دفترچه ، داخل آن چاپ خواهد شد. همچنین مشخصات آموزشگاه، نظیر نام و آرم و نشان(در صورت درخواست) بر روی جلد دفترچه درج می گردد. لازم به ذکر است که دفترچه هر دانش آموز به سه بخش مجزا تقسیم شده است که پاسخگویی به سوالات می بایست در سه بازه زمانی مختلف انجام گیرد. اطلاعات مربوط به سوالات هر بخش و مقاطع پاسخگویی نیز در دفترچه درج گردیده است.

مرحله سوم: دریافت پاسخ سوالات از دانش آموزان
دانش آموزان در بازه های زمانی تعیین شده (به طور مثال از 6 تا 9 فروردین برای بخش دوم) به سایت مراجعه نموده و پاسخ هر سوال را ثبت می نمایند. دریافت پاسخ سوالات هر بخش به صورت درس به درس خواهد بود که پس از ثبت گزینه های دانش آموز ، پاسخنامه وی تصحیح شده و درصد عملکرد به وی ارائه می گردد. در این مرحله اگر دانش آموز نمره کامل درس را کسب ننموده باشد ، در صورت تمایل می تواند سوالات امتیازی درس مورد نظر را از سایت دانلود نموده و با پاسخ صحیح به سوالات ، درصد عملکرد خود را افزایش دهد. همچنین در صورتی که دانش آموز در بازه زمانی مورد نظر به هر علت نتواند پاسخنامه خود را در سایت ثبت کند ، در بازه بعدی امکان ثبت را خواهد داشت که البته بخشی از نمره به عنوان جریمه از وی کسر خواهد شد.

مرحله چهارم: ارائه گزارشات مدیریتی دانش آموزان به مدارس
در پایان تعطیلات ، گزارشی از عملکرد هر دانش آموز در تکالیف نوروزی ، در قالب یک ”کارنامه عملکرد“ ارائه می گردد. در این کارنامه - که در صفحه دانش آموز و مشاور مدرسه قابل رویت خواهد بود - آیتم هایی نظیر نظم در ورود اطلاعات ، میزان عملکرد ، ارزیابی کیفی از عملکرد دانش آموز در هر درس و تعیین نقاط قوت و ضعف در هر مبحث گنجانیده شده است. همچنین در کنار کارنامه عملکرد ، گزارش مطالعات دانش آموزان نیز ارائه خواهد شد. این گزارش در مدارسی که در حال حاضر عضو سامانه کارسنج نیستند نیز در صورت درخواست مشاور قابل ارائه می باشد.

 


 
 
 
جهت دریافت اطلاعات کاملتر درباره خدمات کارسنج به وبلاگ رسمی موسسه مراجعه فرمایید

وبلاگ رسمی کارسنج