تکالیف نوروزی کارسنج

اخبار مرتبط با پروژه تکالیف نوروزی کارسنج

 

 

 

   

تکليف نوروزي ، بايدها و نبايدها
بررسي اجمالي موضوع تکليف نوروزي از نگاه کارسنج
هر ساله همزمان با نزديک شدن آغاز سال نو، موضوع تکاليف نوروزي و بايدها و نبايدهاي آن ذهن مديران و مشاوران مدارس را به خود مشغول ميکند. از آنجا که تکليف نوروزي کارسنج ، با هدف رفع اشکالات موجود در سيستم هاي فعلي بناشده ، در اين مقاله به بررسي اجمالي اين موضوع مي پردازيم.
اگر چه هنوز هستند مدارسي که با توجيه ”نياز دانش آموزان به استراحت“ ، تکاليف نوروزي را تقريبا حذف نموده اند اما در ميان مدارس موفق ، کمتر مدرسه اي است که تکليفي براي اين ايام نسبتا طولاني در نظر نگيرد چرا که عدم ارايه تکليف نوروزي به معني رضايت مدرسه براي جدايي کامل دانش آموزان از درس و بحث مدرسه در اين ايام ميباشد و حال آنکه اين انفصال از درس عملا روند آموزشي پس از تعطيلات نوروز را با مشکل مواجه خواهد کرد.
در واقع مي توان کارکرد اصلي تکليف نوروزي را ”حفظ سطح علمي دانش آموز از طريق مرور معلومات گذشته“ دانست. پرسشي که در اينجا مطرح مي شود اينست که ” روشهاي فعلي در ارائه تکاليف ، تا چه ميزان تحقق هدف فوق را تامين مي نمايد؟“ اگر چه پاسخ اين سوال براي مديران و مشاوران مدارس واضح است اما براي روشن شدن موضوع بد نيست به برخي از اشکالات تکاليف نوروزي به شيوه ي فعلي اشاره کنيم:
مدارس مختلف جهت تکاليف نوروزي عمدتا مجموعه اي از سوالات تستي ، تشريحي و يا ترکيبي از اين دو را ارائه مي کنند؛ اگر چه هر روش نسبت به ديگري داراي مزايا و معايبي است اما در همه انواع تکاليف فعلي مي توان اين اشکالات را به وضوح ديد:
1-دشوار بودن پيگيري تکاليف:
هر ”معلمي“ مي داند که ارائه تکليف ، بدون پيگيري آن ، کاري عبث و بيهوده است. اما متاسفانه در روشهاي فعلي ، به دلايل مختلف امکان پيگيري دقيق تکاليف وجود ندارد.
اين امر مدارس را بر آن داشته که اين خلاء را از طريق برگزاري انواع آزمون ها بعد از تعطيلات نوروزي ، پر نمايند. اما بازهم به علل متعدد اين روش هم نتوانسته هدف ارائه تکاليف نوروزي را محقق نمايد و دانش آموزان عملا مطالعات خود را در چند روز قبل از اين آزمون ها متمرکز مي کنند ، نه در تعطيلات نوروز. متاسفانه نبودن ابزارهاي لازم جهت پيگيري موثر تکاليف، مدارس را عموما در طول سال تحصيلي نيز به سمت آزمون محوري سوق داده است. بعبارت ديگر مدارس همواره در حال ارزيابي کار دانش آموز هستند و ارزيابي مستمر دانش آموز به معناي از بين بردن محاسن و تعاريف تکليف از يک سو و افزايش فشار رواني به دانش آموز از سويي ديگر است.
2-يکسان بودن تکاليف همه دانش آموزان:
يکي از گله هاي هميشگي دانش آموزان اينست که ”چرا وقتي يک درس را بلد هستم ، تکليف من با تکليف کسي که آن درس را بلد نيست يکسان است؟“ سالياني است که خبرگان تعليم و تربيت اين شيوه را شيوه ي نادرستي مي دانند و بر لزوم در نظرگرفتن تفاوتهاي فردي دانش آموزان تاکيد مي کنند.
اشکال ديگر يکسان بودن تکليف براي همه دانش آموزان آن است که دانش آموزان ضعيف -که انجام تکاليف براي آنها ضرورت بيشتري دارد- به سادگي مي توانند آن را از روي ديگران رونويسي کنند که عملا فرايند آموزش را مختل مي نمايد.
صحنه اجتماع دانش آموزان در اولين روز بعد از تعطيلات ، در حياط مدرسه و رد و بدل کردن تکاليف و رونويسي از يکديگر ، شاهد اين مدعاست.
چه بايد کرد؟
موسسه کارسنج با پشتوانه تجربه هسته مشاوره خود و با همفکري مشاوران آموزشي مدارس عضو ، امسال بر آن شده است که با اجراي پروژه تمرينات نوروزي به شيوه اي نوين ، گامي در جهت حل برخي از اين مشکلات بردارد.
استراتژي کارسنج در طراحي دفترچه سوالات ، آن است که ”دانش آموز قوي بايد تعداد سوال کمتر و سخت تر و دانش آموز ضعيف ، تعداد سوالات بيشتر ولي ساده تر را حل کند“.
ضمنا ، دو دانش آموز که در يک سطح وضعيت يکساني دارند ، سوالات هم سطح ولي مختلف را خواهند داشت.
از اين منظر مي توان اين نوع تکليف را تکليف هوشمند دانست چراکه ، ”هوشمندي واقعي در يک مدرسه به معناي ديدن تفاوت هاست“.
بر اين اساس هر دانش آموز در اين طرح ، يک دفترچه سوالات منحصر به فرد مخصوص به خود خواهد داشت که عملا امکان رونويسي پاسخها را از دانش آموزان سلب مي نمايد.
در تکليف نوروزي کارسنج ، امکان ارزيابي سريع عملکرد دانش آموز وجود دارد که اين امر توسط سيستم انجام شده و نتايج آن به اطلاع مشاور و مدير خواهد رسيد.
تعطيلات نوروز ، فرصتي است براي تازه شدن اگر از آن بهره گيريم و تهديدي است براي پژمرده شدن اگر بيهوده از آن بگذريم.
?

 
 
جهت دریافت اطلاعات کاملتر درباره خدمات کارسنج به وبلاگ رسمی موسسه مراجعه فرمایید

وبلاگ رسمی کارسنج